stavebna

 

 

V oblasti stavebníctva je spoločnosť zameraná prioritne na nadstavbu bytových domov, pričom ponúka zákazníkom kompletný servis:

- zabezpečenie projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému rozhodnutiu,

- vypracovanie rozpočtov stavebnej časti,

- predaj nových bytov so zabezpečením všetkých právnych úkonov súvisiacich s predajom.