TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Spoločnosť ULTRA Prešov, s.r.o. podnikajúca v oblasti stavebníctva spustila realizáciu projektu s názvom Nákup techniky a vytvorenie nových pracovných miest v spoločnosti ULTRA Prešov, s.r.o. Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti vytvorením nových pracovných miest a zvýšením adaptability zamestnancov. V rámci projektu dôjde k vytvoreniu 8 pracovných miest v spoločnosti, zároveň budú organizované školenia na aktualizáciu kvalifikácie zamestnancov pre výkon pracovného miesta. Cieľovými skupinami sú záujemcovia o prácu v stavebnej spoločnosti a zamestnanci spoločnosti. Miestom realizácie projektu je Prešov. Projekt je spolufinancovaný z FRS v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške  64.157 EUR.

 

 logo